การค้นพบ การพัฒนา และระบบนำส่งยา

เป็นเวลาเกือบ 100 ปีแล้วที่เราได้แปลงความต้องการทางการแพทย์ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงให้เป็นยา และระบบนําส่งยาที่เป็นนวัตกรรม เช่น ปากกาอินซูลินของเรา 

การรักษาของเราในปัจจุบันให้ประโยชน์แก่ผู้คนหลายล้านคนที่ป่วยเป็น โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคเกี่ยวกับเลือดและต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก 

ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการของเราไปจนถึงโรงงานของเรา เรากําลังค้นหาและพัฒนายาชีววัตถุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และทําให้ผู้ป่วยทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้

เรามุ่งเน้นที่โรคเรื้อรังที่ร้ายแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายร้อยล้านคน และเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลกที่สำคัญที่สุด

ด้วยการรวมนวัตกรรมและความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ของเราเข้าด้วยกัน เราได้ดึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้ป่วยและคู่ค้ามาเป็นผสมผสานเป็นความคิดที่กล้าหาญและเปลี่ยนเป็นยาเพื่อช่วยชีวิตและป้องกันโรคเรื้อรัง

เราลงทุนระยะยาวในการรักษา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงการรักษาโดยใช้เสต็มเซลล์ (Stem cell)เพื่อให้ผู้ป่วยหายขาด และนำหน้าในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และโซลูชั่นด้านสุขภาพแบบทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อชีวิต ในกรณีของโรคเบาหวาน อาจนําไปสู่การตัดอวัยวะและการสูญเสียการมองเห็น และในบางกรณี ภาวะแทรกซ้อนอาจทําให้เสียชีวิตได้

ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศที่มีรายได้น้อยมักจะต้องเผชิญกับความยากลําบาก ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์อาจทําให้เกิดภาระร้ายแรงต่อบุคคล ครอบครัว และแม้กระทั่งสังคมโดยรวม

เป้าหมายระยะยาวของเราคือการให้การเข้าถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในราคาไม่แพงสําหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เผชิญกับการเสียชีวิตในบางประเทศโดยไม่มีการรักษาและยารักษาโรค

เรายังลงทุนในการป้องกันการเป็นโรคเรื้อรังอีกด้วย เป้าหมายของเราคือ การป้องกันไม่ให้ประชากรมากกว่า 100 ล้านคนเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายในปี 2045 

ดูว่าเราเอาชนะโรคเบาหวานได้อย่างไร

รากู รามาสวามี และริยันกา ดิซิท, บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ อินเดีย