โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของร่างกาย ในการเปลี่ยนกลูโคสจากอาหารให้เป็นพลังงาน ในกรณีส่วนใหญ่ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะเกิดขึ้นในช่วงอายุยังน้อยและมักได้รับการวินิจฉัยในช่วงวัยเด็ก

โรคเริ่มขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเซลล์ใน ตับอ่อนที่ผลิตอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยแปลง กลูโคสให้เป็นพลังงานสําหรับเซลล์ของร่างกาย หากไม่มีการฉีดอินซูลินทุกวัน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

จากประสบการณ์เกือบ 100 ปีของการค้นพบและ คิดค้นวิธีการรักษาสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน นักวิทยาศาสตร์ของเรา กําลังพัฒนาการวิจัยเพื่อลดจํานวนการฉีดอินซูลิน ที่จําเป็นในการควบคุมระดับน้ำตาล และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด)

เป้าหมายสูงสุดของเราคือการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เรากําลัง มีความก้าวหน้าในการวิจัยยาฟื้นฟู เช่น การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ ซึ่งอาจใช้เป็นการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในอนาคต

การรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้ตามเป้าหมายจะช่วยปกป้องอวัยวะของร่างกายไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่1

การบําบัดรักษาด้วยอินซูลินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตอบสนองของอินซูลินใกล้เคียงกับผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมายได้

การรักษาผู้ป่วยเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินที่มีความใกล้เคียงกับอินซูลินที่ร่างการผลิต จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาสม 

การรักษาด้วยอินซูลินได้พัฒนาไปอย่างมาก ในปัจจุบัน เราสามารถพัฒนาอินซุลินให้มีการตอบสนอง ใกล้เคียงกับการหลั่งอินซูลินตามธรรมชาติมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาอินซูลินคือการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่1 สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น

หนึ่งในเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราคือ การพัฒนาอินซูลินที่เรียกว่า "Smart Insulin" ซึ่งทำหน้าที่กําจัดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด เราร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งสู้เป้าหมายในการกำจัดภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด

เรากำลังค้นพบวิธีการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่1

ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยชั้นนําทั่วโลก เราจึงสามารถแปลงรูปแบบของเสต็มเซลล์(เซลล์ต้นกำเนิด) ให้เป็นเบต้าเซลล์ที่สามารถหลั่งอินซูลินได้เหมือนกับคนที่มีสุขภาพดี ในการศึกษาวิจัยในสัตว์ พบว่า เซลล์ต้นกําเนิดที่ถูกแปลงรูปแบบเหล่านี้ สามารถรักษาหนูที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้สําเร็จ

เราได้มุ่งสู่ก้าวที่สำคัญ และยังคงเดินหน้าต่อไปกับความท้าทายที่มีอยู่  โชคดีที่เราไม่ได้ต่อสู้อยู่เพียงคนเดียว เรามีเครือข่ายที่แข็งแกร่งสําหรับการวิจัยเซลล์ต้นกําเนิด

ความร่วมมือเหล่านี้จะนำไปสู่การค้นพบวิธีการรักษาผู้คนนับล้านที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างแน่นอน

ภาพประกอบของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แสดงภาพของสองมือ ยา และการตรวจเลือด

จากการรักษาที่ดีขึ้นไปจนถึงการรักษาที่ดีขึ้นไปจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้คนหลายล้านคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ในปัจจุบันเรากำลังทำการวิจัยสำหรับโรคเบาหวานชนิดที่1 ในด้านต่อไปนี้

  • อินซูลินที่ตอบสนองต่อกลูโคส
  • อุปกรณ์ที่ใช้นําส่งอินซูลิน
  • การรักษาด้วยเสต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำเนิด)

เมื่อเรานำความต้องการของผู้ป่วยและ ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของเรา ทำให้เราสามารถพัฒนาอินซูลินเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย