ความรับผิดชอบต่อสังคมของเราที่มีเป้าหมายระยะยาวในสามด้านที่สําคัญ นั่นก็คือการช่วยเหลือปรับปรุงสุขภาพของบุคคลและสาธารณะ:

  • การป้องกันการเพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน
  • ให้การเข้าถึงการดูแลรักษาที่ราคาไม่แพงสําหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในทุกประเทศ
  • พัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทุกวันนี้ มีผู้ป่วย 1 ใน 11 คนในโลกเป็นโรคเบาหวาน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 9 คนในปี 2045 หากไม่มีการป้องกันใด ๆ

โรคเบาหวานเป็นภาระต่อระบบสาธารณสุข และเรามุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อป้องกันและรักษาโรค   

ไม่ควรมีเด็กเสียชีวิตจากการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 

เรากําลังขยายโครงการ Changing Diabetes®  ในเด็กจํานวน 100,000 คนภายในปี 2573  โครงการของเราช่วยให้ เด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มากกว่า 25,000 คนสามารถเข้าถึงการดูแลทางการแพทย์และการรักษาเพื่อช่วยชีวิตได้ในสถานพยาบาลที่มีทรัพยากรน้อย

ฮิวเมนอินซูลินในราคาที่ไม่แพงในประเทศที่มีรายได้ตํ่าและปานกลาง

เรากําลังลดราคาเพดานของอินซูลินของมนุษย์ลงจาก 4 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อขวดในประเทศรายได้ตํ่าและปานกลาง 76 ประเทศ  นี่เป็นความมุ่งมั่นในการเข้าถึงอินซูลินของเราเพื่อเสริมสร้างคการเข้าถึง ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยอินซูลินต้นทุนตํ่า

ดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น

เรากําลังขยายโครงการพันธมิตรเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเรากับคณะกรรมการนานาชาติของสภากาชาดและกาชาดเดนมาร์กจนถึงปี 2566 นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนด้วยการบริจาค 15  ล้าน DKK ให้กับโครงการนี้ด้วยความพยายามร่วมกันของโครงการนี้ช่วยให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในระหว่างวิกฤติด้านมนุษยธรรม