เมื่อพูดถึง นวัตกรรม การรักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น    นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทํางานอยู่ที่ แนวหน้าของการค้นพบ    กรรมวิธีทางด้านเภสัชกรรมช่วยให้เราได้พัฒนาและค้นพบอุปกรณ์ที่เป็นนวัตกรรมสู่มือผู้ป่วยที่ต้องการ

Kristal Troy, บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ สหรัฐอเมริกา