ทําไมหลายคนจึงขาดการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

ผู้คนหลายล้านคนที่เป็นโรคเบาหวานและความผิดปกติของเลือดที่พบได้ยาก ไม่สามารถได้รับยาช่วยชีวิตที่พวกเขาต้องการได้ในบางกรณี เนื่องจากยามีราคาสูงเกินไป หรือการเดินทางไปพบแพทย์หรือเพื่อรับยาที่ต้องมีการเดินทางที่ยาวนานและทำให้มีการขาดรายได้ในระหว่างที่ไปรักษา 

ในสถานการณ์ที่รุนแรง ผู้ป่วยไม่สามารถไปพบแพทย์ ไปคลินิกสุขภาพ หรือไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้ด้วยตัวเอง 

ความจริงที่น่าตกใจ ก็คือมีเพียงส่วนหนึ่งของผู้ป่วยเท่านั้นที่ได้รับการรักษาในวันนี้ และเราจําเป็นที่จะต้องปิดช่องว่างนั้นเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงยาที่เราผลิตและการดูแลที่พวกเขาต้องการในราคาที่ไม่แพง

อุปสรรคมีความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่เรารู้จากประสบการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงสามารถเป็นไปได้

จุดมุ่งหมายของเราคือผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่เรามีได้ มีการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจํานวนมากที่สุด โรคเลือดผิดปกติที่หายาก ภาวะความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ ในขณะที่จัดการกับระดับการรักษาที่สามารถ จ่ายได้ที่แตกต่างกันออกไป

ข้อมูลตัวเลขของผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่1 มีอยู่อย่างจำกัด แต่ความจริงก็คือมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีอายุยืนยาวพอที่จะทําให้ชื่อของเด็กเหล่านี้ปารกฎอยู่ในทะเบียนผู้ป่วยในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก

โครงการ Changing Diabetes® ในเด็กของเรา ที่มีอยู่ใน208 คลินิก ใน 14 ประเทศที่มีรายได้ตํ่าและปานกลาง ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ปัจจุบัน โครงการนี้กําลังให้การดูแลทางการแพทย์ อินซูลิน และวัสดุอุปกรณ์แก่เด็กมากกว่า 26,000 คน และเป้าหมายต่อไปของเราคือการขยายโครงการให้ถึง 100,000 ภายในปี 2030

ในวิดีโอด้านบน พบกับ Bilguissa ซูเปอร์สตาร์ จากกินี Bilguissa และเป็นส่วนหนึ่งของเด็กรุ่นใหม่และผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในกินี ด้วยการสนับสนุนจากแพทย์และพยาบาลที่คลินิกในโครงการ Changing Diabetes® ในเด็ก วันนี้เธอเป็นผู้นําชุมชนที่สะท้อนความคิดที่เต็มไปด้วยความหวัง ที่สามารถจัดการโรคเบาหวานของตนเองได้ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆรอบๆตัวเธออีกด้วย

กว่าสองในสามของประเทศที่เราดำเนินงานในการจัดตั้งโครงการการเข้าถึงยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง

โครงการเหล่านี้ทํางานเพื่อตอบโจทย์ที่ยาก เช่น:

  • เราจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยลงทะเบียนโครงการเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

  • เราออกแบบอินซูลินที่ไม่จําเป็นต้องแช่เย็น เพื่อการขนส่งในที่ห่างไกลได้อย่างไร

  • เราจะทําให้การขนส่งยาง่ายขึ้นเพื่อทำให้ราคาลดลงได้อย่างไร

เรากําลังดําเนินการเพื่อจะตอบคําถามเหล่านี้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการทําให้อินซูลินพร้อมใช้งานสําหรับทุกคน อ่านและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการรักษาที่ราคาที่สามารถจ่ายได้และการเข้าถึงการรักษาโรคเบาหวาน 

เราได้ให้คํามั่นที่จะผลิตอินซูลินต้นทุนตํ่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผลิตและคิดค้นฮิวเมนอินซูลิน (Human Insulin) ที่มีประสิทธิภาพดีในราคาที่จบต้องได้ นี่คือความมุ่งมั่นในการเข้าถึงของอินซูลินของเรา

ด้วยกลยุทธ์ในการเอาชนะโรคเบาหวานของเรา เราลดราคาเพดานในประเทศที่มีรายได้ตํ่าและปานกลาง และในเวลาเดียวเราได้พยายามที่จะขยายโครงการราคายาที่เข้าถึงได้ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ในโลก

อินซูลินราคาย่อมเยาในประเทศที่มีรายได้ตํ่าและปานกลาง

ในปี 2001 เราได้เปิดตัวนโยบายในการลดราคาฮิวเมนอินซูลิน (Human Insulin) ในประเทศที่ยากจนที่สุด ในวันนี้ นโยบายนี้ได้ครอบคลุมทั้งหมด 76 ประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นหนึ่งในสามของโลก 

ความมุ่งมั่นของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการดังต่อไปนี้:

  • เราจะยังคงเป็นผู้ผลิตฮิวเมนอินซูลินชั้นนำที่มีราคาตํ่าในโลก
  • เราจะรับประกันว่าจะให้ฮิวเมนอินซูลินที่มีราคาตํ่าในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปี รวมถึงให้ประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุด (Least Developed Countries, LDC) ตามที่กําหนดไว้โดยองค์การสหประชาชาติ และประเทศรายได้ตํ่าอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้โดยธนาคารโลกและประเทศที่มีรายได้ปานกลางที่มีประชากรรายได้น้อยขนาดใหญ่ขาดความคุ้มครองด้านสาธารณะสุขที่เพียงพอ ตลอดจนองค์กรด้านมนุษยธรรมที่ได้รับเลือกทั่วโลก
  • เราจะรับประกันราคาเพดานของอินซูลินของมนุษย์อยู่ที่ 3 USD ต่อขวด
  • เราจะรับมือกับความท้าทายในการขนส่งอินซูลินและความสามารถทางด้านสาธารณะสุข ให้อินซูลินต้นทุนตํ่าเข้าถึงผู้ที่มียากไร้ที่สุด

ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเข้าถึงการดูแลรักษาของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ นั่นคือการสนับสนุนความมุ่งมั่นทางการเงินในระยะยาวของมูลนิธิโรคเบาหวานโลก (World Diabetes Foundation) 

มูลนิธิเบาหวานโลก (World Diabetes Foundation) ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ในปี 2545 เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่อุทิศให้กับการป้องกันและการรักษาโรคเบาหวานในประเทศ

 กําลังพัฒนา มูลนิธิสนับสนุนความร่วมมือที่ยั่งยืนและเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้อื่นทําได้มากขึ้น

ปัจจุบันเราสนับสนุน 1.69 พันล้าน DKK (277 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)ที่ครอบคลุมระยะเวลาถึงปี 2024

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิเบาหวานโลก

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเก็บรักษายาโรคฮีโมฟีเลียที่บ้านได้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ผู้ป่วยจํานวนมากไม่สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาได้

เมื่อผู้ที่เป็นโรคเลือดที่พบได้ยาก ต้องเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ เราจะทํางานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นและองค์กรพันธมิตรเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับการนําส่งยาและการรักษาที่บ้าน

เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของเรามีความชัดเจนและโปร่งใส โครงการริเริ่มของเราจึงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อสนทนากับผู้กําหนดนโยบาย เพื่อให้การสนับสนุนบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมผู้ป่วย การจัดส่ง และการเก็บรักษายา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิของเราที่ช่วยให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่กับโรคฮีโมฟิเลียสามารถเข้าถึงการดูแลได้ 

มูลนิธิฮีโมฟีเลียของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรและให้เงินทุนสนับสนุน ซึ่งพยายามที่จะปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสําหรับผู้ที่มีโรคฮีโมฟีเลียและความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะเลือดออกที่พบได้ยากในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่

ฮีโมฟิเลียเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 1 ใน 10,000 ราย โดยมีผู้ป่วยฮีโมฟิเลีย 3 ใน 4 รายที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนา และมีความต้องการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงการวินิจฉัย และการดูแลอย่างเพียงพอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิฮีโมฟีเลียของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์