ภาวะโรคอ้วนสามารถอธิบายได้อย่างตรงไปตรงมาดังนี้ หากบุคคลบริโภค พลังงานมากกว่าที่ตนเองต้องการ บุคคลนั้นจะมีนํ้าหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่คําอธิบายที่ แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และมันมากกว่านํ้าหนัก

โรคอ้วนเป็นโรคเรื้อรังที่ซับซ้อน และการลดนํ้าหนักไม่ได้เป็นเพียงแค่คําถามเกี่ยวกับการบริโภคให้น้อยลงและออกกำลังกายมากขึ้น อันที่จริง โรคอ้วนอาจได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม สรีรวิทยา สิ่งแวดล้อม งาน และการศึกษา รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง

การทําความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากโรคอ้วนนั้นเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ รวมถึงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจ และโรคมะเร็งบางชนิด ไม่ต้องพูดถึงตราบาปและ อคติที่ผู้คนนับล้านได้รับในทุกวัน

แต่ด้วยการดูแลที่เหมาะสม ผู้ที่เป็นโรคอ้วนสามารถลดนํ้าหนักได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับสุขภาพของพวกเขาได้อย่างแท้จริง

โรคอ้วนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกร่างกาย บางคนเกิดมาแล้วอ้วนยาก เช่นเดียวกับการที่คนเราเกิดมามีสีตาที่ต่างกัน

นอกจากนี้ ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย เมื่อเรารับประทานอาหาร สัญญาณฮอร์โมนจากกระเพาะอาหารและลําไส้จะถูกแปลเป็นความรู้สึกหิวลดลงและอิ่มมากขึ้น วิธีนี้เป็นการควบคุมการรับประทานอาหารของคนเรา

ในขณะที่น้ำหนักตัวลดลง ระดับของฮอร์โมนอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากร่างกายพยายามชดเชยกับน้ำหนักที่ขาดหายไป ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นว่า มีเพียงคน 1 ใน 3 คนเท่านั้นที่สามารถคงสภาพน้ำหนักที่ลดไว้ได้

ปัจจัยในอีกอย่างหนึ่งนั้นคือ สภาวะความเป็นอยู่ทีดี สภาพแวดล้อม และสไตล์การใช้ชีวิตยังอาจส่งผลทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยอยู่และวัฒนธรรมที่อยู่รอบๆตัวอาจส่งผลต่อความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอ้วนอีกด้วย

ดังนั้น คนที่เผชิญปัญหาโรคอ้วนจํานวนมากแม้จะเชื่อว่า พวกเขาจะสามารถควบคุมน้ำหนักของตนเองได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

เพื่อทําความเข้าใจโรคอ้วน เราต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใน สมองของเรา ทั้งนี้ คล้ายกับว่า ร่างกายของเราถูกตั้งโปรแกรมมาให้ต้องการ ปริมาณแคลอรีส่วนเกินดังกล่าว อาจเป็นเพราะนั่นเป็นพื้นฐานกลไกการอยู่รอดของร่างกายมนุษย์มาหลายพันปีแล้ว

ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคอ้วนจึงประสบกับความยากลําบากในการลดน้ำหนัก เนื่องจากโปรแกรมของร่างกายที่ตั้งไว้พร้อมที่จะพากลับไปสู่น้ำหนักเริ่มต้นเดิม ราวกับว่ามีสวิตช์ที่แจ้งเตือนการใช้พลังงานของคนเรา ในสมองของคนเหล่านี้ จนกว่าพวกเขาจะได้น้ำหนักส่วนที่ลดได้กลับคืนมา

เรากําลังพยายามหาตําแหน่งที่แน่นอนในสมองว่า สวิตช์ดังกล่าวนี้อยู่ในส่วนใด และดูว่า เราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ยาได้หรือไม่ ดังนั้น อีกไม่นาน เราอาจสามารถ ช่วยให้ผู้คนที่เป็นโรคอ้วน ‘กำหนดค่าใหม่’ สำหรับน้ำหนักของพวกเขาได้ สู่จุดเริ่มต้นใหม่ที่มีสุขภาพดีกว่า

หากเราประสบความสําเร็จ เราจะสามารถช่วยผู้คนหลายล้านคนที่เป็นโรคอ้วนได้

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโรคอ้วน

เราให้ความสนใจอย่างมากกับฮอร์โมน GLP-1 เราค้นพบ เกี่ยวกับบทบาทของฮอร์โมนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น หลังจากเรารับประทานอาหาร โมเลกุล GLP-1 ในร่างกายจะส่งผลต่อความรู้สึกหิวโหยของเรา

นานมาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาว่า โมเลกุล GLP-1 สังเคราะห์สามารถนํามาใช้เพื่อลดความอยากอาหาร หรือเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานได้อย่างไร และเราจะศึกษาต่อไปว่า GLP-1 จะช่วยในการลดน้ำหนักให้ยั่งยืนได้อย่างไร

ปัจจุบัน เรากําลังทํากาศึกษารวิจัย สิ่งต่อไปนี้:

  • การลดน้ำหนักให้ได้ 20%
  • ประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือด