สําหรับคนส่วนใหญ่ โกรทฮอร์โมนจะถูกผลิตขึ้นตามธรรมชาติโดย ต่อมใต้สมองในสมอง ตามที่ชื่อบ่งบอก โกรทฮอร์โมน มีหน้าที่สร้างการเติบโตให้กับเรา อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนในการทํางานที่สําคัญอื่น ๆ ในร่างกาย เช่น:

  • ทำให้กระดูกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีสุขภาพดี
  • ควบคุม การเผาผลาญของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อและ ไขมัน
  • พัฒนาและการรักษาอวัยวะของร่างกาย
  • ระดับพลังงาน

อะไรเป็นสาเหตุของการเติบโตช้า

มีเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการที่เด็กอาจดูเหมือนว่า เติบโตช้ากว่าเพื่อนหรือพี่น้องของพวกเขา บางรายไม่เป็นอันตราย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก ตัวอย่างเช่น เด็กบางคน จะเติบโตในอัตราที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ แต่ในที่สุดก็จะตามทัน เมื่อพวกเขาโตขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีเหตุผลอื่น ๆ ว่าเหตุใดเด็กอาจ ไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น เหตุผลเหล่านี้อาจมีตั้งแต่โภชนาการที่ไม่ดี ไปจนถึงสภาวะทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคไตหรือโรคตับ อาจเป็นได้ว่า ร่างกายของพวกเขาสร้างโกรทฮอร์โมนได้ไม่เพียงพอ ซึ่งฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่สร้างการเจริญเติบโตให้พวกเขา

โกรทฮอร์โมนของมนุษย์ (hGH) หรือโกรทฮอร์โมนบําบัด (GHT) เป็นการบําบัดรักษาเพื่อการทดแทนโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ทางชีวภาพที่เหมือนกับ โกรทฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้น เนื่องจากเป็นโปรตีน จึงจําเป็นต้องฉีดเข้าร่างกายเพื่อให้ทํางานได้อย่างถูกต้อง

โดยปกติจะใช้ GHT เพื่อรักษาเด็กที่ไม่เติบโตเนื่องจาก ภาวะทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ ยังสามารถรักษาผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจาก การขาดโกรทฮอร์โมนได้อีกด้วย

สําหรับเด็กที่ต้องฉีดโกรทฮอร์โมนทุกวัน การปรับปรุงและความก้าวหน้าของการออกแบบอุปกรณ์ได้สร้างความแตกต่างในการฉีดเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้ มีปากกาที่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์มากมายให้เลือก

เราเริ่มบุกเบิกความก้าวหน้าในการรักษาด้วยโกรทฮอร์โมนมานานกว่า 30 ปี และสามทศวรรษต่อมา การรักษาแบบ ความผิดปกติของการเจริญเติบโต ของเรายังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลก

นักวิทยาศาสตร์ของเราจะนําโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาสู่ผู้ป่วยของเรา โดยใช้ความเชี่ยวชาญที่ยาวนานของเราในด้านวิศวกรรมโปรตีน เพื่อพัฒนาโกรทฮอร์โมนแบบออกฤทธิ์ระยะยาว ที่เหมาะสําหรับ การรักษาทุก 1 สัปดาห์