ในปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความสําคัญมาก

การบริโภคที่เพิ่มขึ้น อุตสาหกรรม และการขยายของเมือง ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนทั่วโลกอีกด้วย 

ทุก ๆ ปีเราใช้นํ้าเป็นพันล้านลิตร พลังงานและทรัพยากรจํานวนมากในการผลิตยา การปล่อยก๊าซ COของเรายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขนส่งคมนาคม

เราแจกจ่ายขวดยาและปากกาฉีดหลายร้อยล้านขวดให้กับผู้ที่ต้องการ และความต้องการการรักษาเพื่อช่วยชีวิตกําลังเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเราทําจากวัสดุคุณภาพสูง แต่หลังจากใช้งานแล้ว ส่วนใหญ่มักจะถูกนําไปทิ้ง

เพื่อการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง เราพยายามแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ทั่วทั้งบริษัท

เราได้นํากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยมีความพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์

กลยุทธ์ของเรานั่นคือการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือใช้ซํ้าได้ ปรับรูปแบบธุรกิจของเราเพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย และทํางานร่วมกับซัพพลายเออร์ที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

และเรามักจะมองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเสมอมา เราเชื่อว่าวิธีการใหม่ๆจะเกิดขึ้นในขณะที่เรานําธุรกิจของเรามาใช้กับแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน ที่จะช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์และวัสดุของเรากลับมาสามารถใช้งานใหม่ได้ 

เราสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ไปพร้อมๆกัน โดยทั้งสองอย่างนี้มีลักษณะที่คล้ายกัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของภาวะโลกร้อนจะมีอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นด้วย

วันนี้ เรากําลังทํางานร่วมกับพันธมิตรใน 25 เมืองหลักทั่วโลกเพื่อพัฒนาการป้องกันโรคผ่านการศึกษาและความร่วมมือ

ความร่วมมือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Changing Diabetes ของเรา ตั้งแต่ปี 2015 โครงการ Changing Diabetes ได้กลายเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยขับเคลื่อนจากหลายกลุ่มคนในการพยายามแก้ไขปัญหาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เติบโตขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

เรียนรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเมืองให้ดีขึ้น