งานที่แสดงในรายการ

งานที่แสดงในรายการ

ระบบการสรรหาบุคลากรของเรากําลังอยู่ระหว่างการซ่อมบํารุงตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2020 ถึง 22 ธันวาคม 2020 และตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ถึง 4 มกราคม 2021 คุณจะไม่สามารถสมัครงานในช่วงเวลานี้ได้ ตําแหน่งงาน Graduate Programme ไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดรับสมัครงาน และคุณยังคงสามารถสมัครงานในตําแหน่งเหล่านี้ได้ คุณสามารถดูตําแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ในปัจจุบันของเราได้ที่ด้านล่าง