เราเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1923 และมีสํานักงานใหญ่อยู่นอกเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

วัตถุประสงค์ของเราคือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเอาชนะโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคอ้วน และโรคเกี่ยวกับเลือดและต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก

เราดําเนินการดังกล่าวโดยการบุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การขยายการเข้าถึงยาของเรา และป้องกันและรักษาโรคที่เรารักษาในที่สุด

เราจ้างพนักงานมากกว่า 64,000 คนในสํานักงานกว่า 80 แห่งทั่วโลก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราใน 170 ประเทศ

เราเป็นบริษัทด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ พัฒนาการรักษาที่ดีขึ้นสําหรับคนที่เป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรง 

อุตสาหกรรมของเรามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคที่เรารักษา พัฒนาให้ดีขึ้นทุกวัน นี่เป็นการย้ำเตือนเสมอว่าสิ่งที่เราทําให้เราเป็นในทุกวันนี้ 

ในฐานะบริษัท เราตระหนักถึงความจําเป็นในการทดลอง และการยอมรับในความแตกต่างเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดย การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้พิจารณามุมมองที่หลากหลายแล้ว

 

เราจะไม่ยอมให้ความสําเร็จของบริษัทของเราถูกกําหนดโดยจํานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคอ้วน

ความทุกข์ทรมานและความยากลําบากที่ผู้คนที่เป็นโรคเรื้อรังต้องเผชิญ ในบางประเทศ ผู้ป่วยมีภาระทางการเงินหรือมีอุปสรรคในการเข้าถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์ ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ร้ายแรง

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้สังคมให้สามารถเอาชนะโรคเบาหวานได้ และกลยุทธ์ของเราก็มีความชัดเจน นั่นคือเร่งการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน และให้มีการเข้าถึงยาและการดูแลที่ราคาไม่แพงสําหรับผู้ป่วย

ความสําเร็จของเราจะกําหนดโดยโซลูชันที่เราคิดค้นและสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากยาและการรักษาของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับกลยุทธ์ของเราในการเอาชนะโรคเบาหวาน

เราเป็นบริษัทยาแห่งแรกที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในโรงงานผลิตทั่วโลกของเรา 

ด้วยกลยุทธ์ Circular for Zero ของเรา เรากําลังเริ่มต้นการเดินทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะไม่ให้มีผลกระทบดต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา

เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการลดการปล่อย CO2 จากการดําเนินงานและการขนส่งของเราทั้งหมด และแก้ไขปัญหาการทิ้งผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานเพื่อลดความสิ้นเปลือง

ติดตาม การเดินทางของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างผลกระทบเป็นศูนย์

เราทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนําและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ทั่วโลกเพื่อร่วมมือกันและเร่งการค้นคว้าและผลิตยาใหม่ ๆ

เราแสวงหาพันธมิตรใหม่ ๆ ที่เราแบ่งปันความสามารถและผลประโยชน์ร่วมกัน และเปิดเผยถึงเปปไทด์ อินซูลินที่พัฒนาโครงสร้าง และแอนติบอดีสําหรับการวิจัยในระยะพรีคลินิก

เราได้นำเสนอการเข้าถึงสารประกอบที่มีคุณภาพสูงและ มีลักษณะดีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษให้แก่นักวิทยาศาสตร์ที่จากทั่วโลก

 เรื่องราวของเราเริ่มต้นในปี  1923 เมื่อบริษัทเล็ก ๆ  ของเดนมาร์กสองบริษัทเริ่มผลิตอินซูลินใหม่ที่เป็นยาปฏิวัติวงการ ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาสองราย

สุดท้าย พวกเขาตัดสินใจที่จะควบรวมกิจการมาเป็นบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ในปี 1989 บริษัทที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เริ่มมีการดูแลรักษาโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคฮีโมฟีเลีย และ โกรทฮอร์โมน

วิถีทางของโนโว นอร์ดิสค์ คือหลักการที่เป็นแนวทางและรากฐานในการตัดสินใจทุกครั้งของเรา  ซึ่งบ่งบอกถึงตัวตนของเรา วิธีการทํางานของเรา และกําหนดทิศทางที่ชัดเจนสําหรับบริษัทและพนักงานของเรา ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นคํามั่นสัญญาที่เราให้กับผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อนําพวกเขาไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีสุขภาพดี

ในปี ค.ศ. 1923 ผู้ก่อตั้งชาวเดนมาร์กของเราได้เริ่มการเดินทางเพื่อในการพัฒนายาที่ใช้รักษาโรคเบาหวาน วันนี้เราคือพนักงานหลายพันคนทั่วโลกที่มีใจรักในสิ่งที่ทำ มีทักษะ และความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอื่น ๆ

  • เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นผู้นําในด้านต่าง ๆ ของการรักษาโรคเรื้อรังที่เราดูแลอยู่
  • การมีส่วนร่วมที่สําคัญของเราคือการค้นคว้าและพัฒนา ยาชีววัตถุที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และทําให้ผู้ป่วยทั่วโลกสามารถเข้ายาถึงได้
  • การเติบโตของธุรกิจของเราและ ผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทช่วยให้เราช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา และมีส่วนช่วยเหลือชุมชนของเรา
  • ปรัชญาทางธุรกิจของเรา เป็นหนึ่งในความสมดุลของข้อพิจารณาทางการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเรียกว่า 'Triple Bottom Line'
  • เราเปิดเผย ซื่อสัตย์ ทะเยอทะยาน มีความความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ
  • เราเสนอโอกาสให้บุคลากรของเรา ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขา
  • เราไม่เคยประนีประนอมในเรื่องคุณภาพและ จริยธรรมทางธุรกิจ

ทุก ๆ วัน เราต้องทําการตัดสินใจที่ยากลําบาก คํานึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผู้ป่วย พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเราอยู่เสมอในระยะยาว

นี่คือวิถีของเรา นี่คือวิถีทางของโนโว นอร์ดิสค์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทํางานที่บริษัท โนโว นอร์ดิสค์