ประกาศนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราประมวลผล (เช่น เก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และแบ่งปัน)  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่อที่ ติดต่อเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณตามประกาศนี้และกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัทที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ: 

Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd Denmark
หมายเลขบริษัท: 24256790
อีเมล: ส่งข้อความถึงเราที่นี่
โทร: +45 4444 8888


คุณสามารถติดต่อโนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของโนโว นอร์ดิสค์ได้ที่ privacy@novonordisk.com หากมีคําถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณไม่จําเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา หากคุณ ไม่ต้องการให้บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะไม่สามารถตอบกลับคําร้องขอของคุณได้

 • ข้อมูลติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ 

ตามกฎหมาย เราได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หาก:

 • คุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในแบบฟอร์มติดต่อเรา คุณต้องยอมรับประกาศนี้เพื่อให้สามารถส่งคําขอของคุณได้
 • การประมวลผลอาจจําเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณให้มา

 • หน่วยงานสาธารณะ 
 • ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายที่ช่วยเหลือบริษัทของเรา (เช่น บริการลูกค้า ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการด้านไอที สถาบันการเงิน บริษัทกฎหมาย)

ระดับของการปกป้องข้อมูลในบางประเทศนอก EEA ไม่สอดคล้องกับระดับของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันที่ใช้และบังคับใช้ภายใน EEA

ดังนั้น เราจึงใช้มาตรการป้องกันต่อไปนี้ตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว:

 • การถ่ายโอนไปยังนิติบุคคลของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ที่อยู่ภายใต้กฎบริษัทที่มีผลผูกพันของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์ สามารถดูได้ที่นี่
 • ประเทศปลายทางได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสหภาพยุโรปว่ามีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
 • เราได้เข้าทําสัญญามาตรฐานสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม คุณสามารถขอรับสําเนาของข้อสัญญาได้โดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ที่ด้านบนของหน้านี้ 
 • กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลและอยู่ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมและรายชื่อของบริษัทและองค์กรที่ได้รับการรับรองจากกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลสามารถดูได้ที่ https://www.privacyshield.gov/welcome

 • คุณสามารถดูภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ
 • คุณสามารถขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง
 • คุณสามารถอัปเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • คุณสามารถลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • คุณสามารถให้เราหยุดหรือจํากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • หากคุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ดูข้อ 5) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่ดําเนินการก่อนที่คุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
 • คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล
   

ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ  อาจมีข้อจํากัดเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของกิจกรรมการประมวลผลติดต่อเรา หากคุณมีคําถามหรือคําขอเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้