อาชีพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

การเริ่มต้นอาชีพที่บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เป็นมากกว่าการได้รับเข้าทำงาน นี่เป็นโอกาสที่จะช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของผู้คนหลายล้านคน ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรง

ไม่ว่าการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาอินซูลินให้แก่ ผู้ป่วยทั่วโลก การค้นพบครั้งใหญ่ครั้งถัดไปที่ หนึ่งในศูนย์การวิจัยที่ทันสมัยของเรา การทํางานร่วมกับเราเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริง

เราเป็นบริษัทที่ภาคภูมิใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้คนที่เป็นโรคเรื้อรังสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์ และมีผู้คนหลายล้านคนไว้วางใจเรา

เราได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาที่ดีและร้าย โอกาสและความท้าทาย พนักงงานตั้งแต่ในห้องปฎิบัติการ
ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการรักษารวมไปจนถึงพนักงงานของเราที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของธุรกิจในกระบวนการและการทํางานเพื่อยืดอายุโลกของเรา ภารกิจนี้เพื่อพัฒนาชีวิตในดีขึ้นและนี่เป็นหัวใจสําคัญของบริษัทเรา

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา — การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทุก ๆ อย่าง ที่ โนโว นอร์ดิสค์ เราไม่รอการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะเป็นผู้ขับเคลื่อนมัน

เราเป็นบริษัทที่ไม่หยุดนิ่ง และเราทราบว่าสิ่งที่ทําให้เราไปถึงจุดที่เราเป็นในวันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ จะทําให้เราประสบความสําเร็จในอนาคต

นั่นเป็นเหตุผลที่เราผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการทํางานของเรา และชีวิตของผู้ป่วยที่เราให้บริการ สร้างโซลูชันนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวิธีการที่ผู้คนต้องการมีชีวิตอยู่ เพื่อบรรลุสิ่งนี้ เราน้อมรับความคิดที่เปิดกว้างและการทดลอง มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศโดยไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ

เราเห็นคุณค่าของพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะ ภูมิหลัง และมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา เราทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของบุคลากรทุกคนของเราออกมา เสนอโอกาสในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมของการขับเคลื่อนภายในบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอสถานที่ทํางานที่ดีและน่าอยู่

เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับเราที่ทุกคนที่ทํางานร่วมกับเราต้องรู้สึกว่า ตัวเองได้รับการยอมรับและรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำ

แรงบันดาลใจที่มาจากความเชื่อในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้คน ครอบครัว และชุมชน

และมันเป็นความพยายามร่วมกัน เราพึ่งพาศักยภาพร่วมกันและความร่วมมือของพนักงานมากกว่า 64,000 คนของเรา

ในวิดีโอข้างต้น พบกับมารี ดาร์ติง หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ของเรา  และรับฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเธอในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นสูตร  มุมมองของเธอเกี่ยวกับแผนการพัฒนา และผลงานของเธอมีต่อผู้คนที่เป็นโรคเรื้อรัง

เราก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 เราเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีสํานักงานใหญ่อยู่นอกเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

วัตถุประสงค์ของเรา คือการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอื่น ๆ เช่น โรคอ้วนและความผิดปกติของเลือดและต่อมไร้ท่อที่พบได้ยาก เราดําเนินการดังกล่าวโดยการบุกเบิกความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  การขยายการเข้าถึงยาของเรา และการทํางานเพื่อป้องกันและรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด

ด้วยประสบการณ์เกือบ 100 ปี หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์โรคเบาหวานที่ครอบคลุมที่สุดในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับรางวัล ความสําเร็จของเราจึงสร้างมาจากค่านิยมของบริษัท นั่นคือ วิถีทางของโนโว นอร์ดิสค์

ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตนของเรา