เรายังคงจัดหายาของเราให้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังร้ายแรงอื่น ๆ ปกป้องสุขภาพของพนักงานของเรา และยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในขณะที่พวกเขาทํางานเพื่อต่อสู้กับโรคโควิด-19

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดในเรื่องการจัดหายาของเรา คําตอบสําหรับผู้ที่ใช้ยาและวิธีการติดต่อเรา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของโรคระบาด

สายการผลิตปากกาฉีดอินซูลิน

ในปัจจุบันเรายังไม่ประสบปัญหาด้านการผลิตสินค้า เรามีการ เตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสําหรับสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเช่นนี้ และเรามีระบบการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าที่มั่นคงและปลอดภัยในระยะยาว

สิ่งนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากเรากําลังจัดการกับยาที่จำเป็นต่อผู้ป่วยทั่วโลกที่จะต้องใช้ในแต่ละวัน

เราตระหนักได้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขและร้านขายยากําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่ามียาเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และเราสามารถรับรองได้ว่า ระดับสต็อกในปัจจุบันของเราอยู่ในระดับปกติ เรายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไป เราและจะแจ้งความคืบหน้าของเราในคุณทราบ

ผู้ชายสวมหน้ากากอนามัยมองออกไปนอกหน้าต่าง

หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกําลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน หรือโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอื่น ๆ คุณอาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับพวกเขา เมื่อพวกเราหลายคนถูกขอความร่วมมือให้อยู่บ้าน มีคําถามมากมายเกี่ยวกับความกังวลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

เราจึงอยากแบ่งปันเคล็ดลับและคําแนะนําเล็ก ๆน้อย ๆ ที่เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ

โรคเบาหวานและโควิด-19

โรคอ้วนและโควิด-19

นักเทคนิคห้องปฏิบัติการของบริษัท โนโว นอร์ดิสค์

เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา เราปฏิบัติตามคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น ในบางประเทศและชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เราได้ขอความร่วมมือพนักงานให้ทํางานจากที่บ้าน

ในระหว่างสภาพการทํางานที่ไม่ปกตินี้ เรามั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ทํางานตามหลักสรีรศาสตร์จากที่บ้านและเปิดรับการทํางานแบบดิจิทัล

เรากําลังใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตของเรา ปลอดภัยและสามารถปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมได้ขณะปฏิบัติงานอยู่

HCP และผู้ป่วย ในการศึกษาวิจัย PIONEER ของโนโว นอร์ดิสค์

เรายังคงดําเนินการวิจัยทางคลินิกที่ได้เริ่มไปแล้วทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง และเราไม่เห็นถึงความล่าช้าในการวิจัยในสถานการณ์ปัจจุบัน เรากําลังปรึกษากับแพทย์ผู้วิจัยอย่างใกล้ชิดทั่วโลก และเราอาศัยการตัดสินใจของพวกเขาเพื่อหยุดการรับสมัครผู้ป่วยในการศึกษาวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่ชั่วคราวและลดการนัดตรวจของผู้ป่วยไปยัง ศูนย์วิจัยให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับการนัดตรวจเพื่อการดูแลทางการแพทย์ในสถานการ์ณแบบนี้

นอกจากนี้ เรายังสังเกตว่าการติดตามผลของการวิจัยนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ และเรากําลังทํางานร่วมกับศูนย์วิจัย ผู้วิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว สําหรับการศึกษาวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่ การรับสมัครผู้ป่วยรายใหม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่จะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ขณะนี้ บางประเทศ มีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มการทดลองใหม่ ๆ

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนความพยายามของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย การริเริ่มโครงการรต่าง ๆ รวมถึงการบริจาค การแบ่งปันวัตถุดิบสําหรับการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเปิดห้องปฏิบัติการของเราเพื่อช่วยในการทดสอบโควิด-19

เราได้ติดตามสถานการณ์ทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถดําเนินการได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง

เราทราบว่าหน่วยงานสาธารณสุขและร้านขายยาในบางประเทศกําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า มียาพร้อมให้บริการเสมอสําหรับผู้ที่ต้องการใช้ แต่เราสามารถรับรองได้ว่าระดับสต็อกในปัจจุบันของเรานั้นปกติ

ซึ่งหมายความว่า ผู้ป่วยอาจถูกจํากัดจำนวนปริมาณยาหรือจํานวนของอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถรับได้ในแต่ละครั้ง เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเก็บรวบรวมยาหรืออุปกรณ์ของท่านตามข้อกําหนดปกติ เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังอื่น ๆ สามารถเข้าถึงยาที่จําเป็นของตนได้

เราติดต่อกับพันธมิตรของเราอย่างใกล้ชิด รวมถึงหน่วยงานสาธารณสุขและร้านขายยา เพื่อติดตามระดับสินค้าของพวกเขา

สถานการณ์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันเราไม่ได้ประสบกับข้อจํากัดในการผลิตและจัดส่งยา เราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสําหรับ สถานการณ์เช่นนี้ และมีนโยบายสินค้าคงคลังที่ให้สามารถบริการ จัดส่งให้ท่านได้ในระยะยาว สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากผู้ป่วยทั่วโลกจําเป็นต้อง ใช้ยาของเราทุกวัน 

ที่บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ เมื่อดําเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก ลําดับความสําคัญของเราคือความปลอดภัยของผู้ป่วยและความสมบูรณ์ของการวิจัยทางคลินิก เรายังคงดําเนินการวิจัยทางคลินิกที่ได้เริ่มไปแล้วทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง และเราไม่คาดว่าจะมีความล่าช้าที่สําคัญในที่ใกล้เคียงกับการเสร็จของวิจัยทางคลินิก

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรากําลังพูดคุยกับแพทย์ผู้วิจัยทั่วโลกอย่างใกล้ชิด และเราอาศัยการตัดสินใจของพวกเขาในการหยุดการรับสมัครผู้ป่วยในการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและลดการนัดตรวจของผู้ป่วยไปยังศูนย์วิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการนัดตรวจเพื่อการดูแลทางการแพทย์ในสถานการณ์แบบนี้

นอกจากนี้ เรายังสังเกตพบว่าการติดตามผลของการศึกษาวิจัยนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ และเรากําลังทํางานร่วมกับศูนย์วิจัย ผู้วิจัย และหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสะท้อนข้อกำหนดที่เข้มงวดในระบบการสาธารณะสุขในปัจจุบัน เราจะไม่มีการเริ่มการทดลองใหม่

เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของเรา  เราปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการทํางานมีความปลอดภัย

สําหรับพนักงานที่ยังคงทํางานระยะไกล เรามั่นใจว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ทํางานงานตามหลักสรีรศาสตร์จากที่บ้าน และปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ทํางานแบบดิจิทัล

เราได้ใช้มาตรการเพื่อให้สภาพการทํางานที่ปลอดภัยที่โรงงานผลิตของเรา และเพื่อฝึกการปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางสังคมที่แนะนําเมื่อปฏิบัติงาน เราสอบถามเฉพาะพนักงานที่ไม่กังวลต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่จะทำงานอยู่ในสํานักงานหรือโรงงานการผลิต

หากคุณมีคําถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับความพร้อมหรือความสามารถในการจ่ายของยาของเราในระหว่างการระบาดทั่วโลกของโควิด-19 โปรดติดต่อสํานักงานท้องถิ่นของเราในประเทศของคุณ

คลิกที่นี่ เพื่อดูภาพรวมของสํานักงานทั่วโลกของเรา

เราตระหนักถึงผล กระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก และในขณะที่คนที่เป็นโรคเบาหวานและ/หรือโรคอ้วนไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 สูงกว่าประชากรทั่วไป โควิด-19 อาจก่อให้เกิดอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นในผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด

ในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ที่เป็นโรคอ้วน หลักฐานแสดงให้เห็นว่า สําหรับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่พบได้บ่อย ผู้ที่เป็นโรคอ้วนร่วมกับค่า BMI ≥ 40 กก./ม.2 มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเพิ่มขึ้น CDC ของสหรัฐอเมริกาและสาธารณสุขของสหราชอาณาจักร รวมถึงผู้ที่เป็นโรคอ้วนอย่างรุนแรง (BMI ≥ 40 กก./ม.2) เนื่องจากมีผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น

หากโรคเบาหวานได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยร้ายแรงจากโควิด-19 จะเหมือนกับคนทั่วไป

หากต้องการสนับสนุนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วนในช่วงเวลานี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและการสนับสนุนได้ที่เว็บไซต์สนับสนุนผู้ป่วยของเรา:

โรคเบาหวาน: ข้อค้นพบถัดไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน®

โรคอ้วน: Truth About Weight®

ความเสี่ยงมีความคล้ายคลึงกันสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีภาวะเบาหวานชนิดที่ 1 มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อภาวะเลือดเป็นกรดจากเบาหวาน (ภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน) หากติดเชื้อไวรัส

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั่วโลก  เราตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรเตรียมพร้อมดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการทางการแพทย์
 • มียาและวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอสําหรับการตรวจติดตามระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดที่บ้าน
 • มีคาร์โบไฮเดรตแบบไม่ซับซ้อน เช่น นํ้าอัดลม นํ้าผึ้ง แยม ของหวาน หรือลูกอม เพื่อช่วยให้ระดับนํ้าตาลในเลือดสูงขึ้น หากมีความเสี่ยงต่อกาเจ็บป่วยเกินกว่าจะรับประทานได้
 • แถบกลูคากอนและคีโตน ในกรณีที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ไม่ดี (ระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดสูงหรือตํ่า)

ผู้ป่วยควรเฝ้าระวังสัญญาณเตือนฉุกเฉิน เช่น หายใจลําบากหรือหายใจถี่ มีอาการปวดหรือความดันที่หน้าอก สับสนหรือไม่สามารถกระตุ้นริมฝีปากหรือใบหน้าที่บวม

หากผู้ที่มีภาวะเบาหวานเกิดขึ้นหรือสงสัยว่าตนเองจะมีอาการของโควิด-19 ควรปฏิบัติตามคําแนะนําจากหน่วยงานท้องถิ่น ในบางประเทศ แนะนําให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ทันที อย่างไรก็ตาม ขอแนะนําว่าอย่าไปโรงพยาบาลโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่น และเพื่ออนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์จัดการตามลําดับความสําคัญได้ 

โทรหาโรงพยาบาล/แพทย์และให้ข้อมูลต่อไปนี้:

 • อาการ
 • การอ่านค่ากลูโคสและคีโตน (ถ้ามี)
 • การติดตามการบริโภคของเหลว

ปฏิบัติตามคําแนะนําของทีมรักษาโรคเบาหวานเกี่ยวกับการใช้ยา ดื่มนํ้าให้เพียงพอและดื่มเครื่องดื่มที่ไม่หวาน และฝึกบริโภคในปริมาณที่น้อยลงแต่บ่อยครั้งขึ้น 

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานที่ติดเชื้อไวรัสอาจเห็นการแย่ลงของการควบคุมระดับนํ้าตาลในระหว่างการเจ็บป่วย ผู้ป่วยควรปฏิบัติตาม “แนวทางปฏิบัติสําหรับวันที่ป่วย” เพื่อช่วยชดเชยโรคเบาหวานของตน

ปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานท้องถิ่นเสมอ มาตรการต่อไปนี้ได้รับการแนะนําโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกา (ADA) ในผู้ป่วยเหล่านี้:

 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์ (หรือทีมโรคเบาหวาน) เกี่ยวกับยาเบาหวานและการตรวจติดตามระดับนํ้าตาลในเลือด
 • ตระหนักถึงอาการแสดงของภาวะนํ้าตาลในเลือดสูง (เช่น ปัสสาวะมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน) กระหายนํ้ามาก ปวดศีรษะ เหนื่อยและง่วงซึม
 • เฝ้าติดตามระดับนํ้าตาลในเลือดบ่อย ๆ ตลอดทั้งวันและตอนกลางคืน (โดยทั่วไปคือทุก 2-3 ชั่วโมง)
 • ดื่มน้ำตลอดเวลา
 • หากกลูโคสในเลือดตํ่ากว่า 70 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (3.9 มิลลิโมล/ลิตร) หรือตํ่ากว่าช่วงเป้าหมาย ให้บริโภคคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย 15 กรัมที่ย่อยได้ง่าย (เช่น นํ้าผึ้ง แยม ของหวาน ป็อปสิเคิล นํ้าผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์) ควรตรวจระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดใน 15 นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าระดับนํ้าตาลเพิ่มขึ้น
 • ควรตรวจคีโตนหากระดับกลูโคสในเลือดมากกว่า 240 มก./ดล. (13.3 มิลลิโมล/ลิตร) สองครั้งติดต่อกัน ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวของคุณทันที หากคุณมีคีโตนปานกลางหรือสูง (และหากได้รับคําแนะนําให้ใช้คีโตนขนาดเล็กหรือปริมาณเล็กน้อย)
 • ตรวจสอบด้วยการตรวจระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ CGM นั้นถูกต้องแม่นยํา เนื่องจากเซ็นเซอร์บางตัวได้รับผลกระทบจากยาอะเซตามิโนเฟน/พาราเซตามอล
 • ควรล้างมือและทําความสะอาดบริเวณที่ฉีด/หยดยาและที่แทงเข็มด้วยสบู่และนํ้าหรือแอลกอฮอล์
 • จํากัดกิจกรรมของท่านหากระดับนํ้าตาลกลูโคสในเลือดของท่านสูงกว่า 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และคีโตนนั้นอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม โปรดดู 'แนวทางวันที่มีไข้และวันที่ป่วย'  ของ CDC ที่นี่

ความมุ่งมั่นของเราต่อผู้ป่วยและสังคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และการมุ่งเน้นของเราในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ คือการปกป้องสุขภาพของพนักงานและผู้ป่วยของเรา

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก เราตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงผู้คนที่เป็นโรคอ้วน

ไม่ควรยุติการรักษาทางการแพทย์ใด ๆ ที่ตนกําลังได้รับ (รวมถึงยารักษาภาวะโรคอ้วน) โดยไม่ได้ปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ของตนก่อน โดยสอดคล้องกับคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น

บุคคลที่มีภาวะโรคอ้วนควรทํากิจกรรมทางกายภาพอย่างต่อเนื่องตามคําแนะนําของหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นและต้องแน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางสังคม

สําหรับคําแนะนําทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายภาพและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 เราขอแนะนําให้ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนปฏิบัติตามคําแนะนําจาก บุคคลากรทางการแพทย์  

ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั่วโลก  เราตระหนักถึงผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงผู้คนที่เป็นโรคอ้วน ผู้ที่เป็นโรคอ้วนได้รับคําแนะนําให้ปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์การอนามัยโลก และหน่วยงานกํากับดูแลในท้องถิ่นหากสงสัยว่าจะมีอาการของโรคโควิด-19

บุคคลไม่ควรยุติการรักษาทางการแพทย์ใด ๆ ที่ตนกําลังได้รับ โดยไม่ปรึกษากับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนก่อน ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําจากหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น

ความมุ่งมั่นของเราต่อผู้ป่วยและสังคมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และการมุ่งเน้นของเราในช่วงสถานการ์ณที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ คือการปกป้องสุขภาพของพนักงานและผู้ป่วยของเรา

ทุกคนควรปฏิบัติตามคําแนะนําเดียวกันซึ่งออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อลดการสัมผัสกับไวรัส รวมถึงการล้างมือบ่อย ๆ และอย่างทั่วถึงเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที ฝึกสุขอนามัยที่ดีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่ไม่สบาย 

เรายังคงให้การสนับสนุนผู้ป่วยทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้ เรายังไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และระดับสต็อกของเราเป็นเรื่องปกติ เราเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีสําหรับสถานการณ์เช่นนี้ และเรามีนโยบายการจัดเก็บที่รับประกันการผลิต และขนส่งสินค้าในระยะยาว สิ่งนี้มีความสําคัญเนื่องจากเรากําลังจัดการกับยาที่สําคัญซึ่งผู้ป่วยทั่วโลกต้องพึ่งพาในแต่ละวัน

เมื่อสถานการณ์ทั่วโลกค่อย ๆ พัฒนาไป  เรามุ่งเน้นที่การรับรองว่าผู้ป่วยของเรายังคงสามารถเข้าถึงยาที่พวกเขาต้องการได้

บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ มุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบและให้การสนับสนุนต่อสุขภาพโลก และจะสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรในเวลาที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อโควิด-19 ร่วมกัน 

โปรดติดตามหน้านี้เพื่ออัปเดตข้อมูลนี้

ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลที่จะบ่งชี้ถึงผลกระทบใด ๆ ต่อการใช้ยาของเรา (เช่น อะโกนิสต์หรืออินซูลินของตัวรับ GLP-1) หากผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคอ้วนติดเชื้อโควิด-19

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยของเราในระหว่างวิกฤติสการระบาดของ เชื้อโรคโควิด-19  คือหัวใจสําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา

เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและให้การสนับสนุนต่อระบบสาธรณะสุขทั่วโลก และจะให้การสนับสนุนและทรัพยากรในเวลาที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อ โควิด-19 ร่วมกัน

โปรดติดตามหน้านี้เพื่ออัปเดตข้อมูลนี้

นี่เป็นการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคทั่วไปและไม่ควรเข้าใจในฐานะคําแนะนําทางการแพทย์  หากท่านมีอาการของโควิด-19 หรือมีคําถาม  ข้อสงสัยหรือข้อกังวล ท่านควรติดต่อแพทย์ของท่าน  ปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานท้องถิ่นเสมอ

ในการเตรียมคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอ้วน เราได้ศึกษาแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

 • ADA โรคเบาหวานและไวรัสโคโรนา ดูได้ที่: https://www.diabetes.org/coronavirus-covid-19. เข้าถึงครั้งล่าสุด: เมษายน 2020
 •  โรคเบาหวาน สหราชอาณาจักร อัปเดต: ไวรัสโคโรนาและโรคเบาหวาน ดูได้ที่: https://www.diabetes.org.uk/about_us/news/coronavirus เข้าถึงครั้งล่าสุด: มีนาคม 2020
 • CDC ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ ดูได้ที่: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/index.htm เข้าถึงครั้งล่าสุด: มีนาคม 2020